Bingo

Bingo är ett mycket populärt spel världen över och i Sverige har bingo fått lite av pensionärsstämpel på sig men trenden är på väg att vända och nya grupper hittar Bingo då det finns att spela på casinon online. Vad de äldre på bingohallarna kanske inte vet är att de spelar ett hasardspel, dock med statens goda minne. Hasardspel har en dålig klang men per definition betyder det bara att spelet bygger på slumpens utfall som ett lotteri.

Bingo är inget nytt spel och liknande spel har spelats länge, sannolikt sedan 1500-talet och då i början i Italien. Ett liknande spel spelades i USA i början av 1900-talet och där var det en kringresande marknadsförsäljare som såg spelet, spelade det med vänner och utvecklade till den bingo som vi spelar idag.

Bingo i Sverige

Till Sverige kom bingon ganska sent om man med det menar att bingo började spelas i stor skala. Det första kända publika bingospelet gick av stapeln 1961 och det arrangerades av Gunnarstorps IF som ville få in pengar till sin idrottsverksamhet. Bingospelet tog fart och spred sig över vårt land med fart och många oseriösa aktörer tog chansen att tjäna pengar. Den första tiden behövdes det inget tillstånd för att arrangera bingo, men snart nog blev spelet tillståndspliktigt. Det växte upp bingohallar på många ställen och idag har många försvunnit, men det finns ett 100-tal kvar.

Bingohallarna erbjuder inte bara bingospel utan är en träffpunkt för både äldre och yngre daglediga människor som gärna går till bingohallen för att träffa bekanta och dricka en kopp kaffe.

Idrottsföreningar arrangerar

Det är i huvudsak idrottsföreningar som driver bingohallar, ofta i samarbete med andra föreningar på orten och med hjälp av någon entreprenör. För att få tillstånd att bedriva bingospel, och få del av vinsten, måste föreningarna visa att de har en stor ungdomsverksamhet i åldrarna 7 till 20 år. Sammantaget har bingon bidragit med 10 miljarder till föreningar sedan 1960-talet. Utan bingon skulle en del föreningar troligen inte kunna överleva.

Det är länsstyrelserna som beviljar tillstånd för bingospel och det är även de som avgör om en förening uppfyller kraven för att få del av vinsten.

Bingolotto konkurrerar

1991 började Bingolotto sändas i TV4 och det påverkade bingohallarna negativt och några bingohallar försvann men läget har stabiliserats och efter att ha varit Sveriges största lotteri så tappar nu Bingolotto tittare och spelare. Kanske beror det på att den som är mest intresserad av bingospel kan göra det på nätet hos många casinon online med samma regler som vanligt bingospel men ibland till generösare villkor, högre vinster och möjligheten att spela var man vill och när man vill.

Spela bingo

Bingo blev snabbt populärt av flera skäl, det var nytt, det var roligt, man kunde vinna saker (i början fick man inte dela ut pengavinster) men framför allt, det var otroligt lätt att lära sig. Inga strategier eller krångliga saker att komma ihåg, det var bara att lyssna på utroparen och bocka för de nummer som blev utropade.

Spelet börjar med att man köper en bingobricka som är unik och står under kontroll av lotteriinspektionen. På brickan finns det fem rader och fem kolumner med siffror. Siffrorna löper från 1 till 75. För att göra det enklare så är siffrorna indelade i intervall i de olika kolumnerna. Över de fem kolumnerna tronar ordet BINGO. Och i den första kolumnen finns talen 1–15, i nästa kolumn 15–30, i nästa 31–45, i den näst sista kolumnen finns talen 46–60 och slutligen i den sista kolumnen finns talen 61–75.

Då den som sköter utropen ropar ut ett tal så börjar denne med en bokstav som till exempel B5 eller N35. För säkerhets skull och för att inga missförstånd ska uppstå så bokstaveras bokstaven så utropen blir “Bertil fem” eller “Niklas trettiofem”. Om då spelaren har den utropade siffran på sin bricka markeras den och då en hel rad är markerad så ropar spelaren “Bingo” och spelet avslutas med en vinnare. Här finns flera varianter, spelet kan fortsätta tills någon har två eller flera rader markerade.

Nya varianter av bingo

För att utveckla bingon och öka intresset för spelet dyker det upp nya varianter som 90-bingo som har 90 nummer istället för 75.

Bilbingo är en variant där man sitter i sin bil och spelar. Spelet brukar genomföras på en stor parkering och utroparen har en stor högtalaranläggning för att höras och den som får Bingo visar det genom att tuta.

En friskluftsvariant är Gåbingo. Det går ut på att man under en promenad på en i förväg bestämd bana möter skyltar med siffror som man ska bocka av på sin bricka. Väl i mål kontrolleras brickorna och de som har fått bingo får sitt pris. Spänningsmomentet då någon ropar Bingo saknas här men i gengäld så finns det här ett inslag av friskvård.